De rijopleiding


Je wordt opgeleid voor een rijvaardigheidsbewijs. Dit bewijs wordt je overhandigd door de examinator als je bent geslaagd voor je examen. Met dit bewijs kun je bij de gemeente waar je bent ingeschreven een rijbwijs afhalen.

Wat is nu rijvaardig?

Rijvaardig wil zeggen: Onder alle omstandigheden veilig en adequaat deelnemen aan het verkeer. Mentaliteitsvorming is een wezelijk onderdeel van de totale rijopleiding. Hierbij komt bijv. aan bod:

-Hoe ga ik om met de zwakkere weggebruiker.
-Hoe reageer ik op weggebruikers die het niet zo nauw nemen
-met de fatsoensnormen.
-Waarom kan alcohol en drugs niet samen in het verkeer.
-Wanneer is het onverstandig om te gaan rijden.
-Agressie in het verkeer.
-Maak van de auto geen moordwapen.

Dit zijn een aantal punten waar we veel aandacht aan besteden. Techniek en voertuigbeheersing zijn weliswaar van groot belang maar bovengenoemde aandachtspunten onderscheiden een goede rijopleiding van het “even halen van het rijbwijs”.

Rijopleiding is maatwerk, toegespitst op je eigen capaciteiten. Niemand is standaard, dus standaard rijopleidingen zijn onzin.
Dit is waar onze verkeersschool voor staat.